Elasticsearch là gì? Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Elasticsearch là gì ??? Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Elasticsearch là gì

1. Khái niệm elasticsearch là gì?

  • Là công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucene. Cung cấp bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có khả năng mở rộng
  • Chạy trên server riêng, giao tiếp thông qua RESTful => Tích hợp vào hệ thống dễ dàng

2. Ưu điểm & nhược điểm elasticsearch là gì?

a) Ưu điểm:

  • Tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, mạnh mẽ
  • Có khả năng phân tích dữ liệu (Analysis data)
  • Hỗ trợ tìm kiếm mờ ( Nếu từ khóa tìm kiếm bị sai lỗi chính tả, không đúng cú pháp) thì ES vẫn có khả năng trả về kết quả tốt
  • Khả năng mở rộng tuyệt vời
  • Đặc tả câu truy vấn phức tạp một cách cụ thể, rõ ràng bằng JSON

b) Nhược điểm

  • Mục đích chính của ES là search, nên người ta thường kết hợp ES với một Database chứ không dùng ES làm Database chính
  • Không thích hợp với hệ thống cập nhật dữ liệu thường xuyên Vì sẽ rất tốn kém cho việc đánh index dữ liệu

3. Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

B1: Chạy lệnh sau để tải xuống và cài đặt khóa ký công khai Elaticsearch:

$ sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

B2: Sử dụng trình soạn thảo ưa thích của bạn để tạo file elasticsearch.repo trong /etc/yum/repos.d/ . Ở đây tôi dùng vi:

$ sudo vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

B3: Để cung cấp cho yum thông tin cần thiết để tải xuống và cài đặt các thành phần của Elastic Stack, bạn hãy vào chế độ chèn bằng cách nhấn i và thêm các dòng sau vào tệp:

[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Bạn nhấn ESC -> :wq và Enter để lưu lại và thoát file

B4: Cài đặt Elaticsearch bằng lệnh sau:

$ sudo yum install elasticsearch 
- Is this ok [y/d/N]: y (Bạn nhấn y như hình dưới)
Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

B5: Sau khi cài đặt xong. Restart elasticsearch:

$ service elasticsearch restart
Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch

Vậy là chúng ta đã cài đặt xong Elasticsearch. Chúc các bạn thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *