Local Storage là gì? Nó giúp ích gì trong lập trình?
Local Storage là gì

Local Storage là gì?

Là một phần tích hợp sẵn trong Browser giúp lưu trữ và truy vấn dữ liệu vô thời hạn trong trình duyệt của người dùng.

Dữ liệu chỉ mất khi bạn sử dụng chức năng Clear History của trình duyệt, hoặc localStorage API để xóa

Local Storage không gửi thông tin lên Server như Cookie

Local Storage cho phép bạn lưu trữ tối đa đến 5MB

Các trình duyệt hỗ trợ Local Storage

Hiện nay, có thể kể đến các cái tên có thể hỗ trợ local storage như Google Chrome, Edge, Internt Explorer, Firefox, Safari, Operamini

Trình duyệt hỗ trợ Local Storage
Trình duyệt hỗ trợ Local Storage

Kiểm tra trình duyệt hỗ trợ LocalStorage hay không?

Để kiểm tra trình duyệt có hỗ trợ Local Storage hay không, ta sử dụng typeof(Storage). Bạn có thể tham khảo thêm ví dụ bên dưới đây:

if (typeof(Storage) !== "undefined") { 
   // Có hỗ trợ localStorage
   console.log(localStorage.length);
} else { 
   // Không hỗ trợ localStorage  
   alert('Rất tiếc, trình duyệt của bạn không hỗ trọ local Storage);
} 

Các lệnh sử dụng trong local Storage

Khởi tạo

Để khởi tạo Local Storage ta sử dụng setItem như bên dưới

localStorage.setItem('key', 'value');

hoặc

localStorage.key = 'value';

hoặc

localStorage['key'] = 'value';

Với: key là tên biến, value là giá trị của biến

Lấy giá trị

Sử dụng getItem để lấy giá trị từ Local Storage

 localStorage.getItem('key');

hoặc

 localStorage.key; 

Ví dụ:

local storage
Ví dụ về local storage

Lấy số lượng Local Storage

Sử dụng length để lấy số lượng Local Storage

localStorage.length();

Ví dụ:

if (typeof(Storage) !== "undefined") { 
   // Có hỗ trợ localStorage
   console.log(localStorage.length);
 } else { 
   // Không hỗ trợ localStorage  
   alert('Rất tiếc, trình duyệt của bạn không hỗ trọ local Storage);
 } 

Xóa 1 biến trong Local Storage

Sử dụng removeItem để xoá 1 biến trong Local Storage

localStorage.removeItem(key);

Xóa tất cả biến trong Local Storage

Để xoá tất cả các biến trong Local Storage ta sử dụng clear như ví dụ bên dưới đây

localStorage.clear();

Xem Local Storage trên Browser:

Xem local-storage trên trình duyệt
Xem local-storage tại stolennguyen.website

Như vậy, qua bài viết “Local Storage là gì?” hy vọng các bạn hiểu thêm kiến thức về Local Storage!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *